Support > Svar på vanliga frågor > Domännamn. > Transfers > Hur flyttar jag en .SE eller .NU domän till en annan registrar?


Hur flyttar jag en .SE eller .NU domän till en annan registrar?


Om ni skall flytta en .SE/.NU domän krävs en auth. kod. Denna kan ni hämta från ert Registrera Domän Kundkonto.

Notera att ni inte behöver flytta er domän för att kunna använda domänen för webbhotell. Vissa webhotell kräver att man flyttar domänen till dem, men det är ett helt onödigt krav som dessutom kan ställa till problem för er efteråt när ni inte vill fortsätta med webbhotellet. Ni är då beroende av webbhotellets välvilja för att åter få kontroll över er domän. Bättre är nästan alltid att ha sin domän administrerad hos någon  neutral part så att ni fritt kan välja webbhotell utan att skapa beroenden. Ett exempel på webbhotell som kräver transfer som egentligen inte behövs finner ni här.

Process för att transferera en .se/.nu till annan leverantör

  1. Logga in till ert Kundkonto, https://konto.registrera-doman.se/.
  2. Klicka på "DOMÄNER" i övre menyn (bild).
  3. Klicka på "Hantera Domän" vid domänen som ni vill flytta.(bild)
  4. Hämta nu auth. koden. Klicka på "Hämta Auth/EPP kod" i "Hantera domän" menyn  (bild). Auth koden skickas då till er per e-post, ni får den omedelbart. EPP koden skickas till den som äger Kundkontot som har hos oss. Kommer inte brevet fram till er, kontrollera att den e-postadress är korrekt och att brevet inte sorterats bort som skräppost. I synnerhet Hotmail är pigga på att sortera bort denna typ av post som skräppost. EPP koden skickas som sagt omedelbart, hittar ni inte brevet måste ni undersöka på er sida vad det kan vara som fallerar.
  5. När ni har fått koden begär ni som ägare av domänen hos er nya leverantör att de skall initiera en transfer av domänen.  


Alla frågor från och med punkt 5 ovan skall riktas till den nya leverantören. Registrera Domän är i det läget inte längre involverad i processen. Om transfern inte lyckas MÅSTE alla frågor ställas till den nya leverantören. Registrera Domän kan på intet sätt påverka processen efter steg 5, oavsett vad ni får för besked från er nya leverantör. Om er nya leverantör inte kan hjälpa er i denna fas då bör ni ompröva ert beslut att flytta till just den leverantören.


 


 

Problem med e-postadress

Har ni inte tillgång till den e-post adressen som står angiven som ägare  till domänen? Då loggar ni in till ert Kundkonto och ändrar Kontaktuppgifter för ägaren för domänen, till en e-postadress ni förfogar över. Detta gör ni under Domänadministration för den aktuella domänen.

Saknar ni lösenordet till ert Kundkonto och därför inte kan logga in, och inte heller få lösenordet tillskickat sig, läs då följande artikel Jag har glömt mitt lösenord, hur gör jag? för att få reda på hur ni då kan få tillgång till ert Kundkonto och då byta e-postadress. Notera att e-postadressen för Kundkontot och e-postadressen till domänens ägare resp. administrativa kontakt är två helt skilda saker.

 

Tillhörande tjänster

De tjänster som ingår med en domänregistrering genom Registrera Domän, samtliga dessa tjänster upphör när domännamnet flyttas till en annan leverantör. T.ex. avslutas DynDNS, DNS, vidarebefodring av e-post och url och e-postkonton samtidigt som domännamnet flyttas. Data tas bort och kan inte återställas i efterhand.

 

Undantag

Flytt av domän medges inte om

För övrigt, läs noga igenom de villkor ni har godkänt i samband med att ni registrerade er domän.

Hjälpte svaret er?

Lägg till i favoriter Lägg till i favoriter    Skriv ut denna artikeln Skriv ut denna artikeln

Läs även