Support > Svar på vanliga frågor > Den nya dataskyddslagen (GDPR)


Hur har era villkor uppdaterats?
Nya "Allmänna Villkor (Terms of Service)" med fokus på GDPR Det har knappast gått någon...
Hur länge sparar ni mina uppgifter?
Som huvudregel sparar era kunduppgifter så länge som ni är kund hos oss och i upp till 24...
Jag vill inte att min kontaktinformation syns i whois. Hur gör jag?
Ja, det är en bra fråga. Det är registriet som avgör hur kontaktuppgifter skall hanteras och...
Vad är GDPR?
GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela...
Vad innebär det för mig som kund?
GDPR kommer inte påverka dina tjänster eller produkter hos oss på Registrera Domän. Däremot...
Behöver jag göra något?
Du behöver inte göra något! Men om du vill får du gärna läsa igenom vår nya...
Vad använder ni mina uppgifter till?
För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina...
Varför samlar ni in information?
Primärt behöver vi informationen för att leverera de tjänster ni får av oss. Eftersom vi...
Vilka är mina rättigheter?
I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få...
Vilka typer av uppgifter behandlar ni och hur samlar ni in dem?
Vi behandlar följande uppgifter: Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till...
Lämnar ni ut mina personliga uppgifter till andra?
Vi lever på våra tjänster. Vi använder på intet sätt kunduppgifter för att profitera på...
Sparar ni mina personliga uppgifter utanför Sverige?
Era kunduppgifter sparar vi inom EU/EEC. Det beror bla på att våra backuper är uppsatta i...